4 Bedroom Villa for rent in Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau

giá cả: 17.000.000 VND/Month
Phòng ngủ: 4
Size: 188 m² / 2.024 ft²
Địa chỉ: Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Show map
Swipe2

4 Bedroom Villa for rent in Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau

Villa for rent, consisting of 4 bedrooms and 4 bathrooms located at Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau.

Print Thông báo vi phạm

Contact this advertiser