3 Bedroom Villa for rent in Phuong 2, Ba Ria - Vung Tau

giá cả: 200 VND/Month
Phòng ngủ: 4
Size: 211 m² / 2.271 ft²
Địa chỉ: Thùy Vân, Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Show map
Swipe2

3 Bedroom Villa for rent in Phuong 2, Ba Ria - Vung Tau

Villa for rent of 200sqm, consisting of 3 bedrooms and 4 bathrooms located at Phuong 2, Vung Tau.
Facilities include: Air Conditioning, Garden, Parking and Playground.

Print Thông báo vi phạm

Contact this advertiser